Home Ekonomi Ekiz Kimya’da, tahsisli sermaye artırımı tamamlandı

Ekiz Kimya’da, tahsisli sermaye artırımı tamamlandı

by tarimendeksi

Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş’de tahsisli sermaye artırımı tamamlandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

”Yönetim kurulunun 08.07.2021 tarihli toplantısında alınan kararı ve 04.02.2022 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu ihraç belgesi onay kararı doğrultusunda, şirketimizin 35.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 7.177.729 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 13. maddesinde belirtilen tahsisli satış yöntemi ile mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış bedeli 14.999.995,92 TL olacak şekilde toplam 2.106.741 TL nominal değerli payların 7,12 TL birim pay fiyatından Murat Türkal’a satış işlemi 10.02.2022 tarihinde Borsa Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde tamamlanmıştır. Şirketimiz tarafından tahsisli sermaye artırımı kapsamında toplam 14.999.995,92 TL fon sağlanmıştır. Nakden ve tahsisli olarak artırılan 2.106.741 TL nominal değerli payların ihracı ilgili düzenlemeler çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. maddesinin tadil metnine uygun görüş verilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına ve uygun görüşün alınmasını takiben onaylı tadil metninin ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine, iş bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesi için yönetimin yetkili kılınmasına karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

You may also like

Leave a Comment