Home Ekonomi Göltaş’tan kar dağıtımı

Göltaş’tan kar dağıtımı

by tarimendeksi

Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar dağıtımı yapacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Şirket tarafından Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu (SerPK) hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda kar dağıtım tablosunda görüldüğü üzere konsolide finansal tablolarda 14.558.120 TL dönem zararı bulunduğundan 2021 yılı yasal kayıtlara göre hazırlanan solo gelir tablosu net karı 1.794.493,36 TL üzerinden şirket esas sözleşmesi ve SPK mevzuatı gereği 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,20 TL (yüzde 20), net 0,18 TL (yüzde 18) nakit kar payına tekabül eden brüt 3.600.000 TL tutarındaki karın ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan kar dağıtım öneri tablosu uyarınca mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine dağıtılmasına ve şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak dağıtım tarihinin tespiti için yönetim kuruluna yetki verilmesinin 29.04.2022 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayı için teklif edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

You may also like

Leave a Comment