Home Ekonomi İndeks Bilgisayar’dan kar dağıtımı

İndeks Bilgisayar’dan kar dağıtımı

by tarimendeksi

İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar dağıtımı kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Yasal kayıtlardaki dağıtılabilir karın SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarındaki dağıtılabilir kar tutarından fazla olduğundan SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarındaki dağıtılabilir kar tutarının kar dağıtımına esas alınmasına, brüt 133.382.446,49 TL net 120.044.201,84 TL nakit temettü dağıtılmasına ilişkin teklifin sunulmasına karar verilmiştir. 

1. tertip yedek akçe: 2021 yılı net dönem karı olan 403.037.567 TL’den vergi mevzuatına göre oluşan kar olan 315.997.923 TL’nin yüzde 5 oranında toplam 15.799.896,15 TL 1. tertip yedek akçe ayrılmasına,

1. kar payı ve toplam adi pay sahiplerine ödenecek kar payı: Vergi sonrası net kar olan 403.037.567 TL’den 15.799.896,15 TL 1. tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra, SPK düzenlemelerine göre yıl içerisinde yapılan 411.259 TL tutarındaki bağışların ilavesi sonrası 387.648.929,85 TL net dağıtılabilir kar tespit edilerek bu tutardan adi pay sahiplerine brüt 120.000.000 TL (yüzde 53,57173 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,5357173 TL), toplam net 108.000.000 TL (yüzde 48,21455 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,4821455 TL) kar payı dağıtılmasına,

İmtiyazlı pay sahiplerine ödenecek temettü: Net dağıtılabilir dönem karı olan 387.648.929,85 TL’den 1. temettü tutarı olan 120.000.000 TL düşüldükten sonra kalan 267.648.929,85 TL’nin yüzde 5’i oranında A Grubu imtiyazlı pay sahiplerine brüt 13.382.446,49 TL (1 TL nominal değerli hisseye 10.514,84 TL ) net 12.044.201,84 TL’nin (1 TL nominal değerli hisseye 9.463,36 TL) nakit olarak dağıtılmasına, 12.218.244,65 TL ikinci tertip yedek akçe ayrılmasına, geri kalan tutarın olağanüstü yedek akçe ayrılmasına, kar dağıtımına 25 Mayıs 2022 tarihinde başlanılmasına karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

You may also like

Leave a Comment